Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
06 1 270 9700

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az IMPALA Bútorkereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b. cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-683503, nyilvántartásba bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 10317864-2-41, továbbiakban: Vállalkozás) által a www.impala.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Webáruház) igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél/Fogyasztó/Felhasználó) és a Vállalkozás jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Vállalkozás és Ügyfél/Fogyasztó/Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerint távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

 

A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A Webáruház címe:                                               www.impala.hu

Cégnév:                                                                  Impala Bútorkereskedő Kft.
Székhelye:                                                              1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b.
Cégjegyzékszám:                                                    01-09-683503
Nyilvántartást vezető cégbíróság:                         Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:                                                             10317864-2-41
Statisztikai számjele:                                             10317864-4759-113-01
Bankszámla szám:                                                 10404065-40611886-00000000
Képviseli:                                                                Pap Géza ügyvezető

 

Az Impala Bútorkereskedő Kft. által forgalmazott valamennyi termék megvásárolható, illetve megrendelhető az Impala Bútorkereskedő Kft. bútorboltjában (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b.) személyesen, telefonon (06-1-270-9700, 06-1-270-9701), faxon (06-1-270-9708) vagy e-mailben (impala@impala.hu).

 

Regisztráció

A Webáruházban történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció, illetve vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit.

A regisztrációhoz feltétlen szükséges egy felhasználói név és egy jelszó, illetve további adatok megadása. Ezek segítségével tud a felhasználó később belépni a rendszerbe.

 

A későbbi megrendeléseknél a korábban itt megadott adatokat már nem kell újra megadni.

A regisztráció után a felhasználó a szerződés, azaz a megrendelés megtételéig elektronikus levelek útján és telefonon is kommunikálhat a Vállalkozással, ám a felhasználó általi megrendelést követő visszaigazoló e-mail elfogadása vagy annak válasz nélkül hagyása egyértelmű megrendelést jelent, az adásvételi szerződés létrejön a vásárló (felhasználó) és a Vállalkozás között.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, arra a magyar jog az irányadó jog, a szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

Megrendelés

A Webáruházban kínált áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a jogszabályi előírások szerint a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

 

A Vállalkozás által forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a Vállalkozás az áruhoz mellékeli. Ha az Ügyfél esetlegesen nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt haladéktalanul - mielőtt az árut használatba veszi – jeleznie kell a Vállalkozásnál.

 

A Vállalkozás szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben az Ügyfélnek a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége vagy más kérdése merülne fel a vásárlás előtt, a Vállalkozástól kérhet felvilágosítást.

 

A Weboldalon megjelentetett termékképek bizonyos esetekben csak illusztrációk (tájékoztató jellegűek), azok a valóságtól eltérhetnek; mint ahogy a Weboldalon megjelentetett ábrák, rajzok, súly- és méretadatok is, melyekért Vállalkozás nem vállal felelősséget. Egyes termékeknél a színválaszték képi megjelenítése, a monitorbeállítás, a videokártya, a képfeldolgozás függvényében csak tájékoztató jellegű lehet, hiszen a képalkotó eszközök eltérő kalibrálása miatt a valóságtól árnyalatban eltérhetnek. A színeltérésből adódó, ellenőrizetlen felhasználásért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza és magyar forintban értendő. Csomagárak esetében a bruttó egységár is feltüntetésre kerül. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét; a szállítási költség külön díjtételt képez. Tekintettel a Vállalkozás által forgalmazott termékek méretére, súlyára és terjedelmére, több termék egyidejű vásárlása esetén a szállítási díjak bruttó 14.990 Ft-ig összeadódnak - ez a maximum szállítási díj.

 

A Weboldalról megrendelhető termékek, illetve a szállítási szolgáltatások árai, illetve díjai változtatásának jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek, illetve szállítási szolgáltatások vételárát, díját nem befolyásolja; a termékek megvásárlása és a szolgáltatások igénybevétele a megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett történik.

 

Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

A megrendelést a Vállalkozás a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges (*-gal jelölt) valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési és szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Amennyiben az Ügyfél által megrendelt termékből a Vállalkozás nem rendelkezik megfelelő készlettel, a Webáruház jelzi azt és az Ügyfelet rendelésre módosítására kéri.

 

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, úgy a Vállalkozás munkatársa haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja az Ügyfél számára a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

 

Részteljesítés esetén a Vállalkozás munkatársa felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot és kizárólag az Ügyféllel történt egyeztetés és beleegyezés után teljesít.

 

Vállalkozás fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt megrendelések) visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

Vállalkozás nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Így a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért sem.

 

Vállalkozás nem felel az ellenőrzési körén kívül eső esemény (vis maior) miatti késedelemért vagy egyéb nem szerződésszerű teljesítésért.

Vis maior minden olyan esemény, amely Vállalkozás elvárható ellenőrzési tevékenységén kívül esik, különösen sztrájk, munkaügyi blokád vagy egyéb, harmadik fél ipari tevékenysége, zavargás, lázadás, tüntetés, terrortámadás vagy annak veszélye, háború, háborúval való fenyegetés vagy arra való előkészület, tűzvész, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, járvány vagy egyéb természeti katasztrófa, illetve a telefonhálózat, vasútvonalak, vízi, légi, földi szállítási útvonal meghibásodása vagy használhatatlanná válása.

 

Amennyiben olyan vis maior esemény történik, amely kihat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére, Vállalkozás az észszerű legrövidebb időn belül tájékoztatja az Ügyfelet; Vállalkozás szerződéses kötelezettségei szünetelnek, a teljesítési határidők megfelelően módosulnak. Amennyiben a vis maior esemény befolyásolja a termékek szállítási határidejét, Szolgálató a vis maior esemény megszűnését követően új szállítási időpontot határoz meg

 

A megrendelés menete:

1. lépés: kosár használata

2. lépés: regisztráció

3. lépés: megrendelés összeállítása

4. lépés: az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

5. lépés: a megrendelés elküldése

6. lépés: a megrendelés visszaigazolása.

 

Szállítási és fizetési feltételek

A szállítási határidők a termékek bemutató oldalán olvashatók. A termékek átvételének, illetve kiszállításának időpontjáról a Vállalkozás az Ügyféllel előzetesen egyeztet. Az Ügyfél köteles a termék átvételének időpontjában a csomagolás sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok

– személyesen készpénzben a Vállalkozás bútorboltjában;

- bankkártyával, hitelkártyával vagy American expressz kártyával;

– banki átutalással (előre utalás);

- PayPal segítségével;

– utánvéttel történő teljesítés estén a terméket a Vállalkozás által megbízott futárszolgálat szállítja ki az Ügyfél által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj hozzáadódik.

– Postai utánvéttel történő átvétel esetén a megrendelt termék árát az Ügyfélnek a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.

 

Előlegfizetés

Első vagy nagy mennyiségű megrendelés, illetve kiegyenlítetlen tartozás esetén a Vállalkozás előlegfizetést kérhet, amelynek teljesítése előtt a Vállalkozás nem köteles a terméket megrendelni, illetve a készterméket átadni.

 

Új ügyfél/első megrendelés esetén: nettó 500.000,- Ft összeghatárig a számla 100%-ának csak készpénzfizetés vagy előre utalása lehetséges. Nettó 500.000,-Ft feletti megrendelés esetén 50% előleg fizetése készpénz vagy előreutalás formájában kötelező. Vállalkozás csak az előleg beérkezése után adja le a megrendelést gyártónak. A termék elkészültét követően a Vállalkozás a szállítást csak abban az esetben teljesíti, amennyiben a Vállalkozás számlájára beérkezik a számla értékének fennmaradó 50%-a is.

 

Elállási jog

Az e fejezetben foglaltak az Ügyfelek közül kizárólag a Fogyasztókra, azaz a szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, akik árut, szolgáltatást vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

·         terméknek,

·         több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek;

·         több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

·         ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó a terméket átveszi.

 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Impala Bútorkereskedő Kft. 1135 Budapest, Reitter F. utca 8/b. E-mail cím: impala@impala.hu.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Vállalkozás részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Impala Bútorkereskedő Kft. 1135 Budapest, Reitter F. utca 8/b. E-mail cím: impala@impala.hu.

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ………………………

 

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Vállalkozás részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a Vállalkozás címén leadni.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Vállalkozás nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Vállalkozás által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállításimód választásából adódik.

 

A Vállalkozás jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen csomagolásban történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, tehát az Impala Bútorkereskedő Kft. áruházába történő visszaszállítás díját. Az elállás joga nem gyakorolható a vásárló általi átvételt követően megsérült termékekre.

 

Elállás vagy felmondás esetén a Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de ebből adódóan a Fogyasztót semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 

A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint azonban a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

Hibás teljesítés

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Hibás teljesítési vélelem: a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

Kellékszavatosság

Ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak (hibás teljesítés) az Ügyfél a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vállalkozás mentesül felelőssége alól, ha az Ügyfél a hibát szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

 

Az Ügyfél a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Fogyasztónak minősülő Ügyfél a teljesítés időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a teljesítés időpontjában már léteztek. Nem számít az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél az árut rendeltetésszerűen nem tudja használni. Az árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

 

Kellékszavatossági igénye alapján az Ügyfél választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az Ügyfél jogosult továbbá a vételár arányos leszállítását igényelni vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

§   a Vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket

·         a Vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét,

·         ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését;

§   megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

§   ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

§   a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá;

§   a Vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy az Ügyfélnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését az Ügyfélnek kell bizonyítania. Fogyasztóval megkötött szerződés esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

 

A választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Vállalkozással. Fogyasztóval megkötött szerződés esetén a 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

Fogyasztóval megkötött szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Vállalkozás csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Ha az áru meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha az áru karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének – különösen használati és kezelési útmutató rendelkezésre bocsátásával – eleget tett.

 

Termékszavatosság

A Fogyasztó a Vállalkozás által részére eladott termék hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet, a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

Jótállás

Fogyasztó részére eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre kötelező jótállás terjed ki.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint eladási ár felett három év. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó az árut a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállási határidő az áru Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha azonban a Fogyasztó az árut az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja az áru átadásának napja.

 

Jótállás esetén a Vállalkozás garantálja, hogy annak időtartama alatt a termék kifogástalanul működik. A Vállalkozás csak akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék értékesítésekor még nem volt meg a termékben, az a teljesítés után keletkezett. A 151/2003. (IX.22.) sz. Kormányrendeleten alapuló jótállás időtartama a termék Fogyasztó részére történt átadásától számított egy, kettő, illetve három év. A gyártó által vállalt jótállás esetén a jótállás időtartama lehet hosszabb. A gyártó által vállalt jótállás feltételeit az Ügyfél az adott árucikk információs oldaláról és a termékhez mellékelt jótállási jegyről ismerheti meg.

 

A Fogyasztó, illetve az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek (amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása), vagy ennek fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

 

A Fogyasztó a kijavítási igényét a Vállalkozás székhelyén (1135 Budapest, Reitter F. u. 8/b.) érvényesítheti.

 

Ha a jótállási időtartam alatt az áru első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy az áru nem javítható, a Fogyasztó – különösen az egyedi szerződésben foglalt, a megrendelésben rögzített, vagy a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvben felvett – eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles az árut nyolc napon belül kicserélni. Ha az áru cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a jótállási időtartam alatt az áru három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja az árut a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles az árut nyolc napon belül kicserélni. Ha az áru kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha az áru kijavítására a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a Fogyasztó – különösen az egyedi szerződésben foglalt, a megrendelésben rögzített, vagy a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvben felvett – eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles az árut a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha az áru cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható árut az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

 

Ha a Fogyasztó az áru meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás mentesül a szavatossági felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát Fogyasztó a szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, illetve amely hibára tekintettel a terméket Fogyasztó csökkentett áron vásárolta. Vállalkozás szavatossági felelőssége ilyen esetben csak a Fogyasztó által nem ismert egyéb hibáért áll fenn.

 

A Fogyasztó által megrendelt bútorok, egyéb lakberendezési termékek esetén a mintaként kiállított vagy kereskedelmi kommunikáció útján (pl. katalógusban) meghirdetett termékek méreteiben, színeiben a kereskedelmi szokás alapján elfogadható mértékű eltérés megengedett, amely nem minősül hibának, ezért a Vállalkozás azokért felelőséggel nem tartozik.

 

Ha a Fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény beszerzésének költsége azt a felet terheli, amelyik a szakvélemény beszerzését kezdeményezi.

 

A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

·         a terméket nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a termék kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.;

·         szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

·         szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el;

·         a terméket átalakították, megváltoztatták;

·         valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;

·         helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

·         elemi kár, természeti csapás;

·         az Ügyfél nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő a termék felismerhető hibáit időben nem kifogásolja).

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Az Webáruházban megrendelt árucikkekre a Vállalkozás a termékoldalon is jelzett jótállást vállal.

A Vállalkozás szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai irányadóak.

A Vállalkozás a törvényben előírt kötelezettségein felül biztosítja a gyártók által kínált extra jótállási lehetőségek igénybevételét.

A Fogyasztó jótállási vagy szavatossági igényét bejelentheti személyesen a Vállalkozás 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b. szám alatti bútorboltjában. Ekkor a Vállalkozás a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a vásárló részére átadja.

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Vállalkozásnak küldött levélben (levélcím: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b.), vagy elektronikus levélben (e-mail cím: impala@impala.hu) is.

A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

 

Adatkezelés

A Vállalkozás a felhasználók/vásárlók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése érdekében tárolja. A Vállalkozás a felhasználók/vásárlók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Vállalkozás a felhasználók/vásárlók adatainak kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései szerint jár el.

A regisztrációnál megadott adatokat a felhasználó/vásárló bármikor módosíthatja vagy törölheti.

 

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. Vállalkozás arra törekszik, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltasson Ügyfelei részére, azonban nem garantálja minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az Vállalkozás irányításán kívül álló körülményektől függ.

A fent leírtak ellenére - többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is - keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok, melyeket Vállalkozás impala@impala.hu e-mail címén lehet bejelenteni. Vállalkozás a tudomásra jutást követően haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Vállalkozás kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Vállalkozásk oldalaira vezetnek. Ezen Vállalkozásk adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Vállalkozás nem vállal felelősséget.

A Vállalkozás felelőssége a jelen ÁSZF, illetve a weboldalon leadott megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés megszegése esetén nem terjed ki a közvetett károkra, például profit vagy lehetőség elvesztésére. A Vállalkozást nem terheli felelősség, ha szerződéses kötelezettségeit (ideértve a termékek kiszállítását is) azért nem teljesíti, mert a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely észszerű irányításán kívül esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a súlyos járványt, tűzesetet, árvizet, vihart, egyéb szélsőséges időjárási körülményeket, lázadást, sztrájkot, zavargásokat, háborút és terrorcselekményt.

 

Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek az impala@impala.hu címre való levélküldéssel van lehetősége a hibák javítására.

 

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagot, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 

 

Irányadó jog

A Vállalkozás és az Ügyfél egymás közötti jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A Vállalkozás és az Ügyfél közötti jogviszonyokban a teljesítés helyének Magyarország tekintendő, függetlenül attól, hogy az Ügyfélnek melyik országban van a lakcíme, székhelye, fióktelepe vagy telephelye.

 

PANASZKEZELÉSI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Ügyfél a termékkel vagy a Vállalkozásnak az áruk Fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos fogyasztói kifogását az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, kizárólag írásban.

 

Az Impala Bútorkereskedő Kft. áruházában, melynek címe: 1135 Budapest, Reitter F. u. 8/b.

Levelezési cím: 1135 Budapest, Reitter F. u. 8/b.

E-mail cím: impala@impala.hu

 

Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Vállalkozás jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Vállalkozás átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Vállalkozás megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30napon belül indokolással ellátott választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Vállalkozás elektronikus úton értesíti.

 

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Vállalkozás vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Vállalkozás válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Vállalkozás törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Vállalkozás öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Vállalkozás leselejtezi.

 

Amennyiben a Fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg (a Fogyasztó lakóhelye szerint) illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

Békéltető testületi eljárás

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztónak minősülő Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületnél. Ha a Fogyasztó nem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az eljárásra a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A Fogyasztónak ugyanakkor lehetősége van arra, hogy az illetékes békéltető testület(ek) helyett más békéltető testületet jelöljön meg a békéltető testületi eljárásra. A békéltető testületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, amely kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg, kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatás tartását kéri.

 

Egyezség hiányában a békéltető testület az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot (kötelező alávetés).

 

Az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a tanács az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.

 

Az Impala Bútorkereskedő Kft. a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglaltak követésének teljesítéséről értesíti a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül.

 

Az Impala Bútorkereskedő Kft. az Fgytv. 36/C. § (1) bekezdés szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

 

 

 

A Vállalkozás a békéltető testületi eljárást alternatív (bírósági eljáráson kívüli) vitarendezési módként alkalmazza, veszi igénybe. A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.

 

Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Weboldal: http://bekeltet.hu/

 

A további békéltető testületek pontos elérhetősége a következő linkre kattintva érhető el: www.bekeltetes.hu, valamint üzletünkben is kihelyezésre került. A fentieken túl a regionális békéltető testületek elérhetőségét az alábbiakban is közöljük.

 

Békéltető testületek illetékességi területe és elérhetőségei 2024. január 1-től:

 

ILLETÉKES BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET

Budapesti Békéltető Testület

 

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Budapest

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10

 

Telefonszám: +36-1-488-2131; Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000; Zöldszám: +36 (80) 98 98 98

 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; ugyfelszolgalat@bkik.hu

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Baranya vármegye,

Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Somogy vármegye,

Telefonszám: +36-72-507-154, +36-20-283-3422

Tolna vármegye

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu, kerelem.baranyabekeltetes.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Borsod-Abaúj Zemplén vármegye,

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376.

Heves vármegye,

Telefonszám:+36-46-501-090/105 (új ügyek),

Telefonszám:+36-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Nógrád vármegye

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Békés vármegye,

Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt 8-12.

Bács-Kiskun vármegye,

Telefonszám: +36-62-554-250/118

Csongrád-Csanád vármegye

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Fejér vármegye,

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Komárom-Esztergom vármegye,

Telefonszám: +36-22-510-310

Veszprém vármegye

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely: 9021 Győr, Szent István u. 10/a.

Győr-Moson-Sopron vármegye,

Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/a.

Vas vármegye,

Telefonszám: +36 96 520-217

Zala vármegye

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyfélszolgálat: Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,

Levelezési cím: 4025 Debrecen Pf. 199.

Hajdú-Bihar vármegye,

Telefonszám: +36-52-500-710, +36-52-500-745

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

E-mail: bekelteto@hbkik.hu, hbkik@hbkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely:1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Pest vármegye

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

 

Telefonszám: +36-1-792-7881

 

 

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Az Ügyfél az online megkötött adásvételi vagy online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitájának rendezése céljából az online vitarendezési platformhoz fordulhat:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM – EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT

Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.

E-mail:(info@magyarefk.hu)

Telefonszám: a 06-1-896-77-47

Online vitarendezési platform a következő linkre kattintva elérhető: http://ec.europa.eu/odr

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

Ügyfél jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Egyéb

A Vállalkozás Webáruházának biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Ügyfél kötelessége számítógépe és az azon tárolt adatok védelmének érdekében szükséges intézkedések megtétele, a Weboldalra történő csatlakozás miatt esetlegesen bekövetkező károkért – különösen adatvesztésért, adatsérülésért – a Vállalkozás nem tartozik felelősséggel.

 

A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Amennyiben az Ügyféllel kötött szerződés egyes rendelkezései, beleértve a jelen ÁSZF-t is, teljesen, vagy részben érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét.

 

Budapest, 2024. május 8.